Statens pasningsvejledninger
Tilbage til forsinden af QR-Pets.dk

QR-pets udbyder registrering og udlevering af pasningsvejledninger.


Eletronisk ved direkte at give bruger adgang til statens egne pasningsvejledninger, både ved online og offline adgang, samt ved login i vores galleri ( kraver abonnement. )


Gennem vores salgkort udbyder vi direkte link til de godkendte pasningsvejledninger, herved opfylder QR-pets Dyrehandler bekendgørelsen.


De links og sider som vi lovgivningsmæssigt peger på, findes her på siden samt gennem vores vejledningskort.


Det er vigtig at understrege at vores QR-kort som er monteret i forretningen på de specifikke arter indeholder følgende:.


1 - et link online til QR-pets vejledning.

2 - et link som offline beskriver den enkelte art.

3 - et link online til Fødevarestyrelsen side for pasningsvejledninger.


pkt 1 - At QR-pets ved hjælp af en scanning på en smartphone/tablet eller lign. gemmer data, indtil slutbrugeren selv sletter dette.


pkt 2 - At QR-pets tilbyder kunden en registrering af kundens email, for at gemme en erhvervet art - således at kunden til enhver tid kan genkalde den artsspecifikke vejledning.


pkt 3 - I samarbejde med Fødevarestyrelsen, har QR-pets i alle online og offline vejledninger direkte link til deres vejledninger, således er QR-pets systemet er godkendt til brug hos danske dyrehandlere.


Der som kunden ikke har smartphone eller adgang til computer / online adgang, kan QR-pets vejledninger samt Fødevarestyrelsens pasningsvejledning udskrives via vores online side af den enkelte forretning, herved sikres, at loven om pasninsvejledninger altid er opfyldt.


Dyrehandleren kan udlevere QR-pets vejledning/kundeskort, hvor kundens artspecifikke dyr kan noteres. Kortet indeholder vejledning til online og offline at hente en artsspecifikke pasningsvejledning.