Loven om pasningsvejledning
Tilbage til forsinden af QR-Pets.dk
Hvad er dette

Fra den 1. januar 2014 skal der ved salg af dyr udleveres en skriftlig pasningsvejledning om forsvarlig pasning og pleje af dyret. Ved salg af hunde har kravet været gældende siden 1. januar 2013.

Formålet med pasningsvejledningerne er, at købere af hobbydyr får et fagligt forsvarligt kendskab til at passe det valgte dyr. Pasningsvejledningen indeholder en række oplysninger, der er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr.

 

Pasningsvejledningerne kan også bruges som en guide ved valg af kæledyr. I pasningsvejledningen kan man læse om dyrets krav til indretning af anlæg, fodring og behov for omsorg.

 

De nyeste godkendte pasningsvejledninger vil være tilgængelige nedenfor som et link, og det er op til den enkelte dyrehandler at sikre sig, at man har den nyeste godkendte vejledning, som hører til det dyr, man vil sælge. Pasningsvejledningerne skal udleveres skriftlig. Dette kan ske i papirform eller elektronisk, fx ved fremsendelse af pasningsvejledningen pr. mail.

 

Pasningsvejledningerne indeholder de mest nødvendige oplysninger om hobbydyret. Dyreværnsforeninger og dyrehandlere kan udarbejde supplerende materiale, som dyrehandlerne kan udlevere, men dette er ikke et lovkrav.

 

Det fremgår, som en oplysning i den godkendte vejledning, at der kan findes yderligere oplysninger på biblioteket eller relevante hjemmesider. En forening kan have både den godkendte pasningsvejledning samt supplerende materiale liggende på deres hjemmeside. Det skal dog tydeligt fremgå hvilke pasningsvejledninger, der er godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr.

 

Det vil af hver enkelt godkendt pasningsvejledning fremgå, hvornår vejledningen er godkendt samt hvilke foreninger, som har bidraget til udarbejdelsen af den givne pasningsvejledning.

 

Såfremt en dyrehandler ønsker at sælge et dyr, hvor der ikke allerede er udarbejdet en pasningsvejledning, skal dyrehandleren sørge for, at der bliver udarbejdet en pasningsvejledning, og at denne bliver godkendt af Rådet vedrørende hold af særlige dyr, inden hobbydyret sælges videre. Kontakt Fødevarestyrelsen, hvis en ny vejledning ønskes godkendt.