Bilag 1 - Dyrehandler bekendtgørelsen
Tilbage til forsinden af QR-Pets.dk

Bilag 1


Dyrearter omfattet af forbuddet i § 8 (dyrearter, som kan frembyde fare, skabe frygt eller er vanskelige at holde på en dyreværnsmæssigt forsvarlig måde)


Pattedyr (Mammalia)


Kloakdyr:

Næbdyr (Ornithorhynchus anatinus), alle arter af myrepindsvin (Tachyglossidae)

Pungdyr:

Koalabjørn (Phascolarctos cinereus), kæmpekænguruer (Macropus spp.), alle arter af vombat (Vombatidae), samt flyvepungegern (Acrobates spp., Petaurus spp., Schoinobates spp.), undtagen korthovedet flyvepungegern (Petaurus breviceps).

Insektædere:

Alle arter, undtagen børstesvin (Tenrecidae spp.) og pindsvin (Erinaceidae spp.).

Kaguanger:

Begge arter.

Flagermus:

Alle arter.

Gnavere:

Bæveregern (Aplodontia spp.), bævere (Castoridae spp.), flyveegern (Petaurista spp., Biswamoyopterus spp., Aeromys spp., Eupetaurus spp., Pteromys spp., Glaucomys spp., Eoglaucomys spp., Hylopetes spp., Petinomys spp., Aeretes spp., Trogopterus spp., Belomys, Pteromyscus spp., Petaurillus spp., Iomys spp.), skælhaleegern (Anomaluridae spp.), hulepindsvin (Hystricidae spp.) samt træpindsvin (Erethizontidae spp.).

Gumlere:

Alle arter, undtagen niringet bæltedyr (Dasypus novemcinctus).

Skældyr:

Alle arter.

Jordsvin:

Orycteropus afer.

Rovdyr:

Alle arter, undtagen domesticerede hunde og katte, manguster (Herpestinae spp.), genette (Genetta genetta), domesticerede fennekræve (Fennecus zerda), domesticerede ræve (Vulpes vulpes), næsebjørne (Nasua spp.), fritte og tam-ilder (Putorius putorius) samt domesticerede former af mink (Mustela vison).

Sæler:

Alle arter.

Hvaler:

Alle arter.

Uparrettåede hovdyr:

Alle arter, undtagen domesticerede former.

Parrettåede hovdyr:

Alle arter, undtagen domesticerede former.

Elefanter:

Alle arter.

Søkøer:

Alle arter.

Primater:

Alle arter, undtagen egernaber (Callithricidae spp.).

 

Fugle (Aves)

Strudsfugle:

Alle arter, undtagen tinamuer (Tinamidae spp.).

Stormfugle:

Alle arter.

Pingviner:

Alle arter.

Lommer:

Alle arter.

Lappedykkere:

Alle arter.

Årefodede:

Alle arter.

Storkefugle:

Alle arter, undtagen nathejrer, ibisser og skestorke (Treskiornithidae spp.).

Flamingoer:

Alle arter.

Andefugle:

Hyrdefugle (Anhinidae spp.).

Vestgribbe:

Alle arter.

Hønsefugle:

Hokkoer (Cracidae spp.).

Hoatzin:

Opisthocomus hoazin.

Tranefugle:

Alle arter, undtagen vandhøns (Rallidae spp.) og trompeterfugle (Psophiidae spp.).

Mågevadefugle:

Alle arter.

Steppehøns:

Pteroclidiformes spp.

Gøgefugle:

Gøge (Cuculidae spp.).

Natravne:

Alle arter.

Sejlerfugle:

Alle arter.

Skrigefugle:

Biædere (Meropodidae spp.).

 

Krybdyr (Reptilia)

Skildpadder ( Testudinata )

 

Havskildpadder (Cheloniidae, Dermochelyidae):

Alle arter.

 

Krokodiller ( Crocodylia )

 

Krokodiller (Crocodylidae), alligatorer (Alligatoridae) og gavialer (Gavialidae):

Alle arter, undtagen Ostaeolaemus spp., Paleosuchus spp. og Alligator sinensis.

 

Slanger ( Serpentes )

 

Snoge (Colubridae):

Liansnog (Thelotornis spp.), boomslange (Dispholidus spp.) samt arter af snogeslægten (Rhabdophis).

Giftsnoge (Elaphidae):

Alle arter.

Havslanger (Hydrophiidae):

Alle arter.

Hugorme (Viperidae):

Alle arter.

Grubeorme (Crotalidae):

Alle arter.

Jordhugorme (Aparallactinae):

Atractaspis spp. og Macrelaps spp.

Kvælerslanger (Pythonidae, Boidae):

Tigerpython (Python molurus), klippepython (Python sebae), sydlig klippepython (Python natalensis), netpython (Python reticulatus) samt grøn anakonda (Eunectes murinus).

 

Øgler ( Sauria )

 

Varaner (Varanidae):

Komodovaran (Varanus komodoensis), båndvaran (Varanus salvator), papuavaran (Varanus salvadoiri), nilvaran (Varanus niloticus) samt centralafrikansk nilvaran (Varanus ornatus).

 

Fisk (Pisces)

Stenfisk:

Alle arter (Synanceia spp.).

Hajer:

Tigerhaj (Galeocerdo cuvier), oceanisk hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus), tyrehaj (Carcharhinus leucas), stor hvid haj (Carcharodon carcharias), blåhaj (Prionace glauca) samt stor hammerhaj (Sphyrna mokarran).

 

Bløddyr (Mollusca)

Blæksprutter (Dibranchiata):

Blåringede blæksprutter (Hapalochlaea maculosa og Hapalochlaea lunulata).

 

Leddyr (Arthropoda)

Skolopendre (Chilopoda):

Scholopendra gigantea samt Scholopendra heros.

Skorpioner (Scorpiones):

Androctonus spp., Buthus spp., Centruroides spp., Tityus spp., Hottentotta spp., Leiurus spp. samt Parabuthus spp.

Edderkopper (Araneae):

Atrax robustus, Phoneutria nigriventer, Loxosceles reclusa, Tegenaria agrestis, Latrodectus spp. samt Sicarius spp.

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.